F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Factoring.

 

 

És l’operació financera que consisteïx en la cessió a un factor o empresa de factoring de crèdits comercials contra els seus clients per una empresa, a canvi d’un import convingut en termes relatius a un contracte, amb o sense marges de valoració (un descompte sobre el nominal dels crèdits en funció de les característiques, més una retenció sobre el volum de crèdit viu), o disposició discrecional fins un límit en funció dels crèdits. El factor realitza una tasca d’evaluació tècnica de riscos, una feina de gestió de cobrament, una tasca administrativa i una funció de financiació mitjançant l’apertura del crèdit cedent.

 

Tornar enrera