F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

Inici

Serveis

Àrea Fiscal

Àrea Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorament fiscal continu i actualitzat a societats i persones jurídiques.

 

Estudi i elaboració de declaracions de:

 

Impost sobre activitat econòmiques.

 

Declaracions censals.

 

Impost sobre el valor afegit.

 

Retencions I.R.P.F. de treballadors i professionals.

 

Pagaments a compte de l’I.R.P.F. i pagaments a compte de societats.

 

Declaracions anuals de l’I.R.P.F.

 

Impost sobre societats.

 

Declaracions d’operacions amb tercers.

 

Impost sobre transmisions patrimonials i A.J.D.

 

Impost sobre successions i donacions.

 

Impostos locals de tota mena.

 

Assessorament per a la correcta tributació de l’enquadrament fiscal escollit.

 

Visites constants a la seva empresa per la planificació fiscal adients al volum i a l’activitat de la empresa .

 

Confecció i presentació de requeriments de qualsevol tipus d’Organisme

 

Atenció d’Inspeccions de l’Agència Tributària i d’altres Organismes.