F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Fons d’inversió.

 

 

Aquests instruments d’inversió constitueïxen una manera senzilla, còmoda i segura d’obtenir el millor rendiment del seus estalvis. Els fons d’inversió són instruments d’inversió col.lectiva, de manera que es constitueïx un fons amb les aportacions de molts estalviadors, i que està gestionat per professionals de les finances que tractaran d’obtenir la màxima rentabilitat.

 

Els fons d’inversió gaudeïxen de popularitat per tres raons:

 

- Per la seva liquidessa quasi immediata : com màxim s’esperen 48 hores per recuperar els diners.

 

- Són una vía d’estalvi accessible a tota mena d’inversors.

 

- Per la seva atractiva fiscalitat. Per entendre la seva tributació recordi que els fons poden ser de capitalització , en el que vosté recollirà tots els beneficis generats d’un sol cop al finalitzar el plaç d’estalvi fixat, o de repartiment, en els que percebrà una renda, fruit dels beneficis que vagi generant l’inversió.

 

Fiscalment, per el partícip sol ser més interessant la inversió en un fons de capitalització ja que els beneficis no apareïxen davant l’Hisenda pública fins que l’inversor decideïx recuperar els seus diners.

 

Tornar enrera