F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Garanties sobre Actius i hipoteques

 

Constituïrem sobre el seu patrimoni garanties reials tals com hipoteques, ajudant-lo en la recerca de les millors condicions per la seva hipoteca i en la gestió de la condició del seu crèdit.

 

El funcionament del seu préstec hipotecari és diferent dels préstecs personals, bàsicament pel sistema de garanties. En un préstec hipotecari, el titular de la operació a més de respondre d’una manera personal de la devolució, aporta en concepte de penyora un bé immoble que queda afectat pel bon fi del préstec, de manera que si el titular no retorna el prèstec, la propietat del bé hipotecat l’adquireïx el banc. Es tracte d’un prèstec amb garantia hipotecària.

 

Aquest tipus d’operacions exigeixen del rigurós assessorament que nosaltres li proporcionem, al comptar amb un equip d’economistes i advocats que participaran en els tràmits legals necessaris per la seva vàlida constitució, tals com la constitució de la garantia de la hipoteca sobre el bé afecte en escriptura pública davant notari i la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat.

 

Tornar enrera