F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Gestió i suport en la negociació amb entitats financeres.

 

 

Previ anàlisi de la viabilitat de la seva operació, tramitarem el seu expedient davant l’entitat financera que correspongui, sigui de crèdit, aseguradora, d’inversió mobiliària, gestores de cartera, de fons de capital-risc, etc…

 

 

 

Tornar enrera