F &S Consultores

 

 

 

 

 

 

F&S Consultores és una organització independent amb més de 30 anys d'experiencia en consultoría i assessoria empresarial, que comprén varies empreses amb oficines pròpies i associada amb diversos despatxos i també present als principals centres financers internacionals.

 

F & S Consultores està especialitzada,entre d’altres coses, en la constitució, gestió i administració de patrimonis i de societats espanyoles i internacionals, Trusts i Fundacions, així com en la planificació fiscal i patrimonial internacionals.

 

Colaborem amb diferents grups, entitats financeres i empreses d’intermediació financera per a la obtenció de tota mena de financiació per petites i mitjanes empreses.

 

 

Les associacions i corporacions professionals recolzen activament als profesionals integrats en la consultoria i als seus clients, proporcionant-li’s un ampli ventall de serveis internacionals, amb una gran professionalitat i assegurant la més absoluta confidencialitat.

 

El principal objectiu del grup consisteïx en l’assessorament d’àmbit jurídic en general, mercantil, laboral, fiscal, financer i comptable a les empreses, amb la implantació d’estrategies fiscals, financeres i de mercat, així com en l'acompliment integral de les formalitats legals, estatutàries i fiscals del pais on estan domiciliades, proporcionant, d’aquesta manera, tota la operativa perquè les empreses assoleïxin els seus objectius.

 

Actualment, F & S Consultores proporciona els seus serveis empresarials a un nombre significatiu de clients tan nacionals com internacionals. Des que es va constituïr ha anat assolint un paper cada cop més rellevant a l’assessorament de les activitats nacionals i internacionals dels seus clients i han introduït estructures empresarials que actualment generen un considerable volum de negocis i inversions.

 

El creïxent nombre de clients que sol.liciten els serveis de F & S Consultores palesa la seva reputació com Gabinet de reconegut prestigi, del qual els seus experimentats consultors busquen la optimització fiscal i financera amb la planificació i implantació d’estratègies de negocis.

 

 

 

Calle Tuset, 32 7º 2ª - 08006 Barcelona - Telf. +34 93 415 28 28  Fax + 34 93 415 74 74  - email: info@fysconsult.es