F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

Àrea Laboral

Inici

Serveis

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea Laboral

Assessorament laboral continu i actualitzat.

 

Asistència i representació davant els serveis d’Inspecció de Treball.

 

Tramitació d’altes, baixes i modificacions d’empreses en el Règim General de la Seguretat Social, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i en els diferents regims especials (empleats de l’hogar, representants de comerç, agrària, etc…).

 

Estudi i sol.licitud de pensions per jubilació, viudetat, orfandat, invalidessa i d’altres.

 

Obtenció del títol de Prevenció de Riscos laborals obligatori per tots els centres de treball.

 

Legalització dels llibres de visites de l’Inspecció del Ministeri de Treball.

 

Estudi i formalització de contractes de treball d’acord amb les necessitats de l’empresa i la normativa legal vigent.

 

Estudi i sol.licitud de les subvencions i bonificacions laborals a les que es pot acollir l’empresa.

 

Formalització de “partes” i documentació per accidents de treball, malaltia o maternitat.

 

Confecció de nòmines, liquidacions adaptades al conveni col.lectiu corresponent i a la legalitat vigent.

 

Enviament de nòmines, liquidacions i documentació varia al domicili de l’empresa.

 

Confecció i enviament de Segurs Socials al domicili de l’empresa o de l’entitat bancària designada per l’empresa, estalviant així costosos desplaçaments.

 

Expedients de Regulació de Col.locació.

 

Expedients disciplinaris.

 

Actes de conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació i als relatius als procediments de sol.lució extrajudicial de conflictes laborals.

 

Asumptes contenciosos, com assistència i assessorament en procediments de reclamació de quantitats, impugnació de serveis, reclamació per acomiadament, tant disciplinaris com objectius, i d’altres resolucions contractuals individuals i col.lectives.

 

Reclamacions a la Seguretat Social.