F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Leasing.

 

 

El leasing o arrendament financer és un tipus d’arrendament mercantil per el que, per una part, una empresa té com objecte social el realitzar tals arrendaments financers, amb o sense opció de compra, i per una altra banda una empresa o particular que desitja disposar per la seva utilització de determinats bens mobles o immobles, segons esculleïxi directament el client, adquireïx directament els bens objecte del leasing i simultàniament cedeïx el seu ús a l'arrendatari durant el temps que haguèssin convingut, per un preu distribuït en quotes periòdiques.

 

Tornar enrera