F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Préstec bancaris per a PIMES

 

El préstec personal és el més comú i senzill dels instruments d’actiu. El banc deixa diners a un client, qui es compromet a anar retornant, en periodes successius (normalment en mesos naturals o també de forma trimestral), el principal deixat més els corresponents interessos.

 

Considerarem el millor préstec personal o col.lectiu , a interès variable o a llarg plaç que els nostres analistes financers considerin que s’ajusti més a la seva situació personal i/o empresarial en cas de que ho necessiti per la financiació del circulant o la maquinaria.

 

Segons el cas concret li assessorarem sobre la incorporació de garanties adicionals al titular o titulars dels préstecs com:

 

- Incorporar avalistes a la operació. L’avalista respondrà subsidiariament al titular del pagament del deute, de manera que si aquest no paga les quotes del préstec , l’avalista ho haurà de fer, i si aquest tampoc ho fa, el banc anirà contra els bens del titular i, si aquest no en té, contra els bens de l’avalista.

 

- Pignorar algun bé del titular. La garantia pignoraticia consisteix en establir com penyora d’un bé moble (generalment algun actiu financer) una propietat del titular del préstec de manera que si aquest no paga el deute, la propietat de la penyora passa al banc.

 

Tornar enrera