F &S Consultores

 

INICI

CONTACTE

 

 

 

 

 

 

Renting.

 

 

Arrendament empresarial consistent en la posada a disposició de l’arrendador per part de l’arrendatari, de bens d’equip mitjançant el lloguer ja que no desitjen accedir a la propietat dels mateixos. Es diferencia del leasing perquè:

 

- Es tracta d’una operació a curt plaç, davant el mitjà o llarg plaç del leasing.

 

- No existeïx opció de compra al finalitzar el contracte.

 

- El renting incorpora altres serveis tals com el manteniment, la reparacio, etc…

 

Tornar enrera